מאמרים

הצורך לערוך בדיקה מחודשת במבנה הפרלמנט הישראלי - חלק II

חוסר היכולת לייצג את כל האזרחים תחת ריהוט משרדי קטן מקשה על חבר הכנסת לפעול בצורה נכונה אפילו אם הם פועלים עם אופיס 365. אין ספק שהדבר בעוכרינו גם לחברי הכנסת וגם לבוחריהם.

הפרמטר השני שעלינו לבדוק כדי לבחון את מבנה הפרלמנט הישראלי הקיים הוא פרמטר ההשוואה. על מנת שנוכל לבדוק אם מבנה הפרלמנט הקיים בישראל עומד בסטנדרטיים גם במדינות מתוקנות אחרות בעולם עלינו לבדוק פרלמנטרים בעלי מבנה הזהה לזה הנהוג בישראל ולראות את יחס חברי הפרלמנט לבוחריהם. אמנם, לא כל מבנה פרלמנט הוא מבנה הדומה למבנה הישראלי. יש מבני פרלמנט המקיימים שני בתי נבחרים יש כאלו המוצאים את שרי הממשל מחוץ למניין חברי הכנסת וכך הלאה. בשל כך לא רבות הם המדינות המקיימות מבנה הדומה לישראל. אך אותם אלו שכן מקיימים ניתן לבדוק במבט השוואתי על יחס בוחרי לנבחר. מבט זה יציג לנו תמונה כואבת של פערים גדולים בין ישראל לשאר מדינות העולם המתוקן המקיימות מבנה פרלמנטרי זהה. לעתים ההפרשים יכולים להיות פי ארבע מכל מדינה אחרת. יוצא לפי זה שלא באמת קיים ייצוג הולם של חברי הכנסת במדינתנו. ועל כך יש לדון כיצד ניתן לתקן ומהי הכמות שניתן להציע על מנת שמבנה הפרלמנט הישראלי ישקף נאמנה את הבוחרים בה.

חזרה לחלק ראשון